ἀφαιρησόμενον

ἀφαιρησόμενον
ἀφαιρέω
take away from
fut part mid masc acc sg
ἀφαιρέω
take away from
fut part mid neut nom/voc/acc sg
ἀ̱φαιρησόμενον , ἀφαιρέω
take away from
futperf part mp masc acc sg (doric aeolic)
ἀ̱φαιρησόμενον , ἀφαιρέω
take away from
futperf part mp neut nom/voc/acc sg (doric aeolic)
ἀφαιρέω
take away from
fut part mid masc acc sg
ἀφαιρέω
take away from
fut part mid neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”